DriftStatus: 81.167.229.21

Nedan visas upptiden för servern 81.167.229.21. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.167.229.21 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.167.229.21 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-05 20:30:38       2013-04-22 00:20:12   103862974 s.