DriftStatus: 81.175.2.14

Nedan visas upptiden för servern 81.175.2.14. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.175.2.14 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.175.2.14 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-04 16:20:21       2013-04-04 22:24:14   89445833 s.