DriftStatus: 81.216.10.175

Nedan visas upptiden för servern 81.216.10.175. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.216.10.175 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.216.10.175 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-03-24 09:35:50       2013-07-05 16:14:17   103613907 s.