DriftStatus: 81.216.218.101

Nedan visas upptiden för servern 81.216.218.101. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.216.218.101 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.216.218.101 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-05 09:18:13       2013-08-07 14:01:53   102833020 s.