DriftStatus: 81.29.32.210

Nedan visas upptiden för servern 81.29.32.210. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.29.32.210 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.29.32.210 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-14 02:30:19       2012-03-14 02:30:35   16 s.