DriftStatus: 81.29.46.13

Nedan visas upptiden för servern 81.29.46.13. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.29.46.13 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.29.46.13 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-06-10 03:24:55       Avbrott pågår *   - - - *
2012-03-15 14:38:25       2012-03-15 14:38:36   11 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.