DriftStatus: 81.8.136.248

Nedan visas upptiden för servern 81.8.136.248. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.8.136.248 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.8.136.248 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:47:20       2012-07-21 01:47:43   23 s.