DriftStatus: 81.93.130.165

Nedan visas upptiden för servern 81.93.130.165. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.93.130.165 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.93.130.165 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-03-31 19:19:59       2013-05-29 07:50:53   99750654 s.