DriftStatus: 81.93.132.72

Nedan visas upptiden för servern 81.93.132.72. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.93.132.72 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.93.132.72 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-22 22:07:37       2012-07-22 22:15:28   471 s.