DriftStatus: 81.93.133.84

Nedan visas upptiden för servern 81.93.133.84. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.93.133.84 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.93.133.84 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-22 22:06:55       2012-07-22 22:07:11   16 s.