DriftStatus: 81.93.134.142

Nedan visas upptiden för servern 81.93.134.142. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.93.134.142 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.93.134.142 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:47:25       2012-07-21 01:47:33   8 s.