DriftStatus: 81.93.137.56

Nedan visas upptiden för servern 81.93.137.56. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.93.137.56 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.93.137.56 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-22 20:10:23       2012-07-22 20:11:11   48 s.