DriftStatus: 81.93.139.55

Nedan visas upptiden för servern 81.93.139.55. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.93.139.55 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.93.139.55 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-02-08 15:11:57       2012-02-08 15:14:03   126 s.