DriftStatus: 82.134.78.138

Nedan visas upptiden för servern 82.134.78.138. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.134.78.138 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.134.78.138 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:57:54       2013-06-18 14:51:23   115080809 s.