DriftStatus: 82.134.94.174

Nedan visas upptiden för servern 82.134.94.174. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.134.94.174 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.134.94.174 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-04-30 22:38:27       2013-03-25 14:12:29   91557242 s.