DriftStatus: 82.148.184.120

Nedan visas upptiden för servern 82.148.184.120. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.148.184.120 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.148.184.120 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-02-26 02:11:52       2013-03-08 20:06:18   95622866 s.