DriftStatus: 82.148.184.124

Nedan visas upptiden för servern 82.148.184.124. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.148.184.124 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.148.184.124 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-02-21 01:07:23       2013-03-19 17:53:17   97001154 s.