DriftStatus: 82.199.2.29

Nedan visas upptiden för servern 82.199.2.29. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.199.2.29 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.199.2.29 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-16 06:24:12       2012-03-16 06:24:35   23 s.