DriftStatus: 82.99.18.81

Nedan visas upptiden för servern 82.99.18.81. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.99.18.81 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.99.18.81 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-18 23:13:01       2012-07-18 23:16:07   186 s.