DriftStatus: 82.99.53.134

Nedan visas upptiden för servern 82.99.53.134. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.99.53.134 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.99.53.134 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-02 11:53:00       2013-03-04 20:46:09   86953989 s.