DriftStatus: 82.99.7.28

Nedan visas upptiden för servern 82.99.7.28. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 82.99.7.28 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 82.99.7.28 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-02-10 13:35:53       2013-02-22 16:44:20   95742507 s.