DriftStatus: 83.137.9.16

Nedan visas upptiden för servern 83.137.9.16. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.137.9.16 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.137.9.16 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-09 13:20:46       2012-03-09 13:22:27   101 s.