DriftStatus: 83.143.82.12

Nedan visas upptiden för servern 83.143.82.12. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.143.82.12 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.143.82.12 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-16 17:38:03       2012-03-16 17:38:13   10 s.