DriftStatus: 83.143.83.195

Nedan visas upptiden för servern 83.143.83.195. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.143.83.195 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.143.83.195 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-04 16:57:09       2013-04-20 06:16:30   93446361 s.