DriftStatus: 83.168.211.82

Nedan visas upptiden för servern 83.168.211.82. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.168.211.82 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.168.211.82 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-05-03 04:16:10       2012-05-03 04:16:13   3 s.