DriftStatus: 83.168.238.119

Nedan visas upptiden för servern 83.168.238.119. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.168.238.119 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.168.238.119 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:52:05       2012-07-21 01:59:59   474 s.