DriftStatus: 83.216.110.229

Nedan visas upptiden för servern 83.216.110.229. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.216.110.229 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.216.110.229 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:42:32       2013-02-19 21:22:48   104827216 s.