DriftStatus: 83.227.168.100

Nedan visas upptiden för servern 83.227.168.100. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.227.168.100 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.227.168.100 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-08 23:49:38       2012-03-08 23:50:58   80 s.
2012-03-08 23:48:19       2012-03-08 23:48:37   18 s.