DriftStatus: 83.233.224.132

Nedan visas upptiden för servern 83.233.224.132. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.233.224.132 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.233.224.132 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-02-06 00:08:48       2012-02-06 00:11:16   148 s.