DriftStatus: 83.233.49.41

Nedan visas upptiden för servern 83.233.49.41. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.233.49.41 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.233.49.41 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-08-13 18:53:39       2013-07-17 04:21:30   92309271 s.