DriftStatus: 83.68.228.26

Nedan visas upptiden för servern 83.68.228.26. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 83.68.228.26 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 83.68.228.26 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-28 15:51:15       2013-07-19 10:30:03   112210728 s.