DriftStatus: 84.234.251.124

Nedan visas upptiden för servern 84.234.251.124. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 84.234.251.124 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 84.234.251.124 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-03-16 20:17:55       2013-06-25 10:30:48   103381973 s.