DriftStatus: 84.55.127.72

Nedan visas upptiden för servern 84.55.127.72. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 84.55.127.72 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 84.55.127.72 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-08-24 12:18:42       2013-03-06 14:55:27   111469005 s.