DriftStatus: 85.112.162.171

Nedan visas upptiden för servern 85.112.162.171. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 85.112.162.171 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 85.112.162.171 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 15:12:30       2013-07-26 12:47:26   118355696 s.