DriftStatus: 85.113.186.8

Nedan visas upptiden för servern 85.113.186.8. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 85.113.186.8 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 85.113.186.8 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:50:48       2012-07-21 01:59:58   550 s.