DriftStatus: 85.221.23.16

Nedan visas upptiden för servern 85.221.23.16. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 85.221.23.16 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 85.221.23.16 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder