DriftStatus: 85.221.23.215

Nedan visas upptiden för servern 85.221.23.215. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 85.221.23.215 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 85.221.23.215 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-29 22:09:19       2013-04-18 05:24:28   91091709 s.