DriftStatus: 85.8.6.84

Nedan visas upptiden för servern 85.8.6.84. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 85.8.6.84 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 85.8.6.84 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-08-14 09:12:35       2012-08-14 22:49:24   49009 s.
2012-08-14 00:45:14       2012-08-14 07:42:32   25038 s.
2012-08-12 02:23:17       2012-08-13 13:36:10   126773 s.
2012-08-10 23:53:25       2012-08-11 07:43:55   28230 s.
2009-10-25 14:59:44       2012-08-10 19:22:11   88140147 s.