DriftStatus: 87.227.83.230

Nedan visas upptiden för servern 87.227.83.230. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 87.227.83.230 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 87.227.83.230 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-22 21:14:34       2012-07-22 21:14:37   3 s.