DriftStatus: 87.237.211.13

Nedan visas upptiden för servern 87.237.211.13. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 87.237.211.13 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 87.237.211.13 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-08-01 12:27:43       Avbrott pågår *   - - - *
2012-03-09 23:51:01       2012-03-09 23:51:17   16 s.
2012-03-09 23:50:59       2012-03-09 23:51:15   16 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.