DriftStatus: 87.237.213.58

Nedan visas upptiden för servern 87.237.213.58. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 87.237.213.58 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 87.237.213.58 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-06 11:48:23       2013-06-12 15:33:35   95226312 s.