DriftStatus: 87.238.49.201

Nedan visas upptiden för servern 87.238.49.201. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 87.238.49.201 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 87.238.49.201 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-02-25 04:16:11       2012-02-25 04:17:58   107 s.