DriftStatus: 87.255.160.25

Nedan visas upptiden för servern 87.255.160.25. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 87.255.160.25 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 87.255.160.25 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-09 02:06:05       2012-03-09 02:06:15   10 s.