DriftStatus: 87.96.186.137

Nedan visas upptiden för servern 87.96.186.137. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 87.96.186.137 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 87.96.186.137 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-02 10:09:04       2013-02-26 19:58:58   86438994 s.