DriftStatus: 88.206.130.154

Nedan visas upptiden för servern 88.206.130.154. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 88.206.130.154 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 88.206.130.154 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-15 09:49:18       2012-03-15 09:49:33   15 s.