DriftStatus: 88.80.11.59

Nedan visas upptiden för servern 88.80.11.59. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 88.80.11.59 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 88.80.11.59 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-07-10 19:31:48       2013-06-07 14:53:19   91826491 s.