DriftStatus: 88.83.43.105

Nedan visas upptiden för servern 88.83.43.105. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 88.83.43.105 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 88.83.43.105 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-03-17 15:21:22       2013-05-30 19:41:07   101099985 s.