DriftStatus: 88.83.43.179

Nedan visas upptiden för servern 88.83.43.179. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 88.83.43.179 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 88.83.43.179 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-03-17 15:14:03       2013-04-16 14:48:13   97281250 s.