DriftStatus: 88.83.59.35

Nedan visas upptiden för servern 88.83.59.35. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 88.83.59.35 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 88.83.59.35 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:46:11       2012-11-24 16:10:11   97291440 s.