DriftStatus: 89.150.226.179

Nedan visas upptiden för servern 89.150.226.179. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 89.150.226.179 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 89.150.226.179 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-10 14:10:38       2012-03-10 14:10:54   16 s.
2012-03-10 14:06:54       2012-03-10 14:07:04   10 s.
2012-03-10 14:05:41       2012-03-10 14:05:52   11 s.